Модуль Верхнього меню

001.JPG002.jpg003.JPG004.JPG005.JPG006.jpg007.JPG008.JPG009.jpg010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG

Проекти рішень 22-ї сесії районної ради 7-го скликання

 Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

Про внесення змін до Програми

роботи з обдарованою молоддю

у Великописарівському районі

на 2016-2018 роки

 

     З метою приведення районної програми до фактичних показників, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великописарівська районна рада вирішила:

 1. Внести зміни до районної Програми роботи з обдарованою молоддю у Великописарівському районі на 2018 рік, а саме:

1.1. Розділ 1 «Паспорт районної програми роботи з обдарованою молоддю у Великописарівському районі на 2016-2018 роки » викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення програми роботи з обдарованою молоддю у Великописарівському районі на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції згідно з додатком 2.

1.3. Додаток 1 до програми «Напрями діяльності та заходи» викласти в новій редакції згідно з додатком 3.

1.4. У Розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми» слова: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації завдань Програми – 71, 7 тис. грн» змінити словами: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації завдань Програми – 73,2 тис. грн»

 

 

 

       Голова районної ради                                                                Д. Д. Сипко

                                                          

                        

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

 

Про внесення змін до районної Програми

поліпшення умов для навчання та виховання

учнів та вихованців закладів освіти

Великописарівського району на 2018 рік

 

З метою забезпечення розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів, поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, створення належних умов для навчання, враховуючи особливості фінансування закладів освіти Великописарівського району у 2018 році, відповідно до пунктів 2, 5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу України та пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

 1. Внести зміни до районної Програми поліпшення умов для навчання та виховання учнів та вихованців закладів освіти Великописарівського району на 2018 рік, а саме:

 1.1.Розділ 1. «Паспорт програми поліпшення умов для навчання та виховання учнів та вихованців закладів освіти Великописарівського району на 2018 рік» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.2. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення районної програми поліпшення умов для навчання та виховання учнів та вихованців закладів освіти Великописарівського району на 2018 рік» викласти в новій редакції згідно з додатком №2.

1.3. Додаток 2 «Напрями діяльності та заходи районної програми поліпшення умов для навчання та виховання учнів та вихованців закладів

освіти Великописарівського району на 2018 рік.» викласти в новій редакції згідно з додатком №3.

 

 

Голова районної ради                                                            Д.Д. Сипко

 

 

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

Про внесення змін до Програми

економічного і соціального розвитку

Великописарівського району на 2018 рік

 

 

Розглянувши пропозицію районної державної адміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

Унести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Великописарівського району на 2018 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням Великописарівської районної ради від 21.12.2017 року (зі змінами від 28.02.2018, 11.05.2018):

 1. У додатку 3. «Перелік районних цільових програм по галузях, які будуть реалізовуватись в районі протягом 2018 року» внести наступні зміни:

п. 5. Програма роботи з обдарованою молоддю у Великописарівському районі на 2016-2018 роки: обсяг фінансування, передбачений програмою на 2018 рік, – 24,3 тис. гривень, у тому числі з районного бюджету – 24,3 тис. гривень;

п. 26. Програма поліпшення умов для навчання та виховання учнів закладів освіти Великописарівського району на 2018 рік: обсяг фінансування, передбачений програмою на 2018 рік, – 894,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок субвенції з сільського, селищного бюджету – 894,6 тис. гривень.

 1. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити контроль за станом виконання даного рішення.

 

 

Голова районної ради                                                        Д.Д. Сипко

 

 

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                         смт Велика Писарівка

 

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 21.12.2017 року

«Про районний бюджет

Великописарівського району                      

на 2018 рік»

 

Розглянувши пропозиції Великописарівської районної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести до рішення районної ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет Великописарівського району на 2018 рік» наступні зміни:

1.1. Викласти пункти 1, 2, 4, 7, 18 у новій редакції:

« 1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 169 907,8 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонд районного бюджету – 168 910,2 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 997,6 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку – 342,7 тис. гривень (додаток 1);

- видатки районного бюджету у сумі 173 215,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 169 860,9 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 3 354,5 тис. гривень (додаток 2).

- дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі 950,7 тис. гривень, що склався за рахунок:

- спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень – 1 586,1 тис. гривень;

- спрямування вільного залишку коштів освітньої субвенції на збільшення бюджетних призначень – 1 721,5 тис. гривень;

- передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2 356,9 тис. гривень;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 356,9 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 169 860,9 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету – 3 354,5 тис. гривень (додаток 2).».

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.».

«7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих(регіональних) програм у сумі 6 295,8 тис. гривень (додаток 4).».

«18. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.».

1.2. Унести зміни до додатків 1 – 6 виклавши їх у новій редакції згідно з додатками 1 – 6.

 

 

 

Голова районної ради                                                                     Д.Д. Сипко

 

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

Про затвердження розпоряджень

голови районної ради

 

        Відповідно до Регламенту роботи районної ради та керуючись

пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

         1.Затвердити розпорядження голови районної ради № 35-К від 21.05.18 р. «Про відпустку заступника голови районної ради Кадничанської В.І.», № 36-К від 21.05.18 р. «Про відпустку голови районної ради Сипка Д.Д.», №18-ОД від 29.05.2018 року «Про внесення змін до розпорядження голови районної ради «Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної ради на 2018 рік».

 

 

Голова районної ради                                                Д.Д. Сипко

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від  21.12.17 року «Про   умови

оплати праці голові районної ради у 2018 році»

 

 

         Відповідно до статей 43 та 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради планово-бюджетної та з питань управління комунальною власністю, районна рада вирішила:

 1. Внести зміни до рішення районної ради від   21.12.18 року «Про   умови оплати праці голові районної ради у 2018 році», а саме: додати посилання на Постанову Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 ».

2.Головному бухгалтеру Головченко І.І. зробити відповідні нарахування з 18 травня 2018 року.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                 В.І. Кадничанська

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                           смт Велика Писарівка

 

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від  21.12.17 року «Про   умови

оплати праці заступнику голови

районної ради на 2018 рік»

 

 

         Відповідно до статей 43 та 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради планово-бюджетної та з питань управління комунальною власністю, районна рада вирішила:

 1. Внести зміни до рішення районної ради від   21.12.18 року «Про   умови оплати праці заступнику голови районної ради на 2018 рік», а саме: додати посилання на Постанову Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 ».

2.Головному бухгалтеру Головченко І.І. зробити відповідні нарахування з 18 травня 2018 року.

 

 

 

Голова районної ради                                                 Д.Д. Сипко

 

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від  21.12.17 року «Про структуру,

чисельність та видатки виконавчого

апарату районної ради та умови

оплати праці його працівників

на 2018 рік»

 

         Відповідно до п. 4 частини 1 статті 43 та 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України „ Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради планово-бюджетної та з питань управління комунальною власністю, районна рада вирішила:

 1. Ввести в дію з 18 травня 2018 року структуру, чисельність та видатки виконавчого апарату районної ради згідно з додатками 2, 3, 4.  
 2. Затвердити розміри посадових окладів керівних працівників, головних спеціалістів, консультанта та службовців виконавчого апарату районної ради згідно з додатками 3 і 4.
 3. Надати право голові Великописарівської районної ради вносити зміни до структури виконавчого апарату районної ради в межах затвердженої чисельності працівників виконавчого апарату та витрат на його утримання з наступним затвердженням на сесії районної ради.
 4. Районній державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету 2018 року врахувати за поданням головного розпорядника коштів потребу в асигнуваннях на утримання ради та її виконавчого апарату.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію планово-бюджетну та з питань управління комунальною власністю.

 

 

Голова районної ради                                              Д.Д. Сипко

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                           смт Велика Писарівка

 

 Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки (паю) для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва із

земель сільськогосподарського призначення

за межами населених пунктів на території

Кириківської селищної ради

Великописарівського району

Сумської області

 

           Розглянувши подану Перепелицею Оксаною Вікторівною технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів на території Кириківської селищної ради Великописарівського району Сумської області, та керуючись   Законом України «Про оцінку земель», відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

 1. Затвердити  подану Перепелицею Оксаною Вікторівною технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів на території Кириківської селищної ради Великописарівського району Сумської області, площею 2,3260 га, нормативна грошова оцінка якої складає 60367,17  (шістдесят тисяч триста шістдесят сім гривень17 копійок).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку  та інвестиційної політики.

  

 

 

  Голова районної ради                                                    Д.Д. Сипко

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15.06.2018 р.                                                          смт Велика Писарівка

 

 

Про надання дозволу на

списання основних засобів

по Великописарівській

центральній районній лікарні

 

  

   Розглянувши клопотання Великописарівської центральної районної лікарні про надання дозволу на списання основних засобів, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Надати дозвіл Великописарівській центральній районній лікарні на списання основних засобів:

1) Шафа медична

2) Інгалятор 402А

3) Термоконтейнер 

2. Доручити головному лікарю Великописарівської ЦРЛ Побідинському Р.І. провести процедуру списання майна згідно з чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціального та культурного розвитку.

 

 

Голова районної ради                                                                  Д.Д. Сипко

 

 

 

 

Gerb

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від 15.06.2018 р.                                                     смт Велика Писарівка

 

Про надання дозволу на

передачу в оренду для  КУ

«Інклюзівно-ресурсний центр»

приміщення Великописарівської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

      

       Розглянувши клопотання відділу освіти Великописарівської районної державної адміністрації про надання дозволу на передачу в оренду приміщення Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені героя Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської районної ради Сумської області, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

 1. Надати дозвіл відділу освіти Великописарівської районної державної адміністрації на передачу в оренду для КУ «Інклюзівно-ресурсний центр»  приміщення загальною 107,11 м2.
 2. Доручити начальнику відділу освіти Дмитриченко С.О. процедуру передачі майна в оренду провести згідно чинного законодавства.

 

Голова районної ради                                             Д.Д. Сипко